ตัวอย่าง Code สำหรับ Relying Party

ระบบ ETDA Connect จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่าง Relying Party (RP) กับ Identity Provider (IdP) โดยใช้โปรโตคอล OpenID Connect 1.0 ซึ่งมีตัวอย่าง Code ตามลิ้งที่แนบมานี้

ดูตัวอย่าง Code Relying Party คลิกเลย
ดูตัวอย่าง Code Identity Provider คลิกเลย


info@etda.or.th