TeDA GIG
Community
สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็น Partner กับ TeDA
มาเป็น Partner กับเราซิจ๊ะ
TeDA ยังเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับคนไทย สิ่งที่ TeDA ต้องการผลักดัน และสร้างให้เกิดขึ้นคือ มีผู้ใช้งานจริง และเห็นความสำคัญของการนำเทคโนยีเหล่านี้มาใช้งาน เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัย และน่าเชื่อถือ ต่อการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น คงจะเป็นไปได้ที่ TeDA จะทำได้เพียงลำพัง เราจึงต้องการผู้ร่วมเดินทางไปพร้อมกัน และพร้อมจะร่วมศึกษาและผลักดันในเกิดขึ้นจริง ให้ประเทศไทยได้ใช้งานนวัตกรรมใหม่ๆที่ต่างประเทศได้ใช้งานกันมานานแล้ว ด้วยเหตุนี้ TEDA จึงได้สร้างกลุ่มของการติดต่อสื่อสาร สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมผลักดันโครงการนี้ไปด้วยกัน ซึ่งมีชื่อว่า “TeDA GIG”
ประโยชน์สำหรับ TeDA Parter
Certified Partner
ผู้ที่ได้เป็น Certified partner จะได้รับ exclusive content รวมไปถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ จาก TeDA พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ จากการคัดเลือกผู้ประกอบการให้รับมอบหมายงานจาก TeDA
Internal Use Licences
ได้รับ Free licences สำหรับ TeDA product เพื่อใช้ในการพัฒนา หรือทดสอบระบบ
Certified Partner Logo
สิ่งสำคัญของการเป็น TeDA partner คือ สามารถนำ TeDA Partner logo ไปแสดงต่อลูกค้า หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ว่าได้รับการ Certified จาก TeDA แล้ว มีประสบการณ์และความสามารถในการพัฒนาระบบที่เชื่อมต่อกับ Services และ products ของ TeDA ได้

มาเป็น GIG กันได้ที่นี่
กรุณาคลิ๊กเบาๆ
หรือ ส่งจดหมายรักมาได้ที่ eservice@etda.or.th

Partner Links